Explorând adâncurile peșterii Topolnița alături de speologul Cristian Lascu