Adevărata bogăție este suma experiențelor acumulate